จากการสำรวจกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมโดยแบ่งออกเป็น 3 สถานภาพทางสังคม ดังนี้ 1) กลุ่มคนเพิ่มเริ่มทำงาน อายุ 20-25 ปี 2) กลุ่มคนโสด อายุ 26- 35ปี และ 3) กลุ่มครอบครัวใหม่ อายุ 36 – 45 ปี พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีเหตุผลหลักที่ตัดสินใจซื้อห้องชุด เพื่อต้องการลดเวลาการเดินทางไปทำงาน แต่ก็มีเหตุผลประกอบอื่นๆ ที่น่าสนใจ และแตกต่างกันไปดังนี้

  1. กลุ่มเพิ่งเริ่มทำงาน (Frist Jobber) ต้องการพักอาศัยในห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
  2. กลุ่มคนโสด (Single) ต้องการสถานที่มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน และซื้อเพื่อเก็บเป็นทรัพย์สิน
  3. กลุ่มครอบครัว (Nuclear family) ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และซื้อเพื่อการลงทุน
ส่วนสื่อที่เปิดรับในแต่ละกลุ่มนั้นไม่แตกต่างกันมากนักโดยสื่อหลักที่สามารถสร้างการรู้จักได้อย่างมาก คือ 1) สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง 2) การสร้างการบอกต่อ หรือคำแนะนำจากคนใกล้ชิด 3) เว็บไซต์โครงการ และเว็บอสังหาทั่วไป 4) ใบปลิวแผ่นพับของโครงการ 5) โฆษณาติดข้างรถโดยสารสาธารณะ และ 6) การจัดกิจกรรมที่สำนักงานขาย

ข้อมูลเรื่องเหตุผลที่ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ และการบริโภคสื่อโฆษณานี้ TerraBkk research ขอนำเสนอเพื่อตอบคำถามให้กับ SME อสังหาริมทรัพย์ ที่มีทุนโฆษณาไม่มาก และอยู่ในช่วงพัฒนารูปแบบโครงการ ได้นำข้อมูลนี้ไประดมความคิดจนนำไปสู่การออกแบบและวางแผนการตลาดโครงการคอนโดมิเนียมของท่าน


บทความโดย : TerraBKK.com