จากสถานการณ์ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ที่หลายสายตามีความกังวลใจในเรื่องการลงทุน ว่าในปี 2560 นี้ ในตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีแนวโน้มของการเติบโตเป็นอย่างไร เนื่องจากกระแสการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารมีแนวโน้มที่จะ rejection มากขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการซื้อที่อยู่อาศัยว่าจะลดลง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ที่ผ่านมา มีข้อมูลหลายด้านด้วยกันที่ TerraBKK Research มองเห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้มของอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสแรกของปี 2560 นี้ โดยได้เลือกข้อมูลในด้านดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท รวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย เปรียบเทียบรายไตรมาส ดัชนีราคาบ้าน- ย้อนมองดูราคาบ้านเฉพาะในแถบกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พบว่าในไตรมาสสี่ ปี 2559 ราคาบ้านในบริเวณกรุงเทพมหานครยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 จุด จากช่วงไตรมาสเดียวกันในปีก่อน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านนับตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2558 จนถึงสิ้นปี 2559 อยู่ที่ 2.1% โดยเพิ่มขึ้นจาก 112.5 จุดในไตรมาสที่สี่ปี 2558 เป็น 114.5 จุดในไตรมาสที่สี่ปี 2559 และในบริเวณจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านน้อยกว่าบริเวณกรุงเทพฯเล็กน้อย โดยการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านนั้นเริ่มส่งสัญญานแผ่วลงในช่วงไตรมาสที่3 ของปี 2559 นั่นคือ 112.3 จุด แต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8 จุด คือ 114.5 จุด จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และัมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาโดยเฉลี่ย 1.6%

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์- ราคาของทาวน์เฮ้าส์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นดีกว่าราคาบ้านเล็กน้อย โดยในส่วนของกรุงเทพฯ ราคาของทาวน์เฮ้าส์ในไตรมาสที่4 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในช่วงไตรมาสเดียวกันถึง 2.9 จุด นั่นคือ 118 จุด เติบโตจาก 115.1 จุด และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาทาวน์เฮ้าส์โดยเฉลี่ย 2.5% และราคาทาวน์เฮ้าส์บริเวณจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ  โดยจากไตรมาสที่สี่ปี 2558 เป็น 114.6 จุด สู่ 118.3 จุด ในไตรมาสที่สี่ปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นมา 3.7 จุด ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่ากรุงเทพ อนุมานได้ว่าตลาดทาวน์เฮ้าส์นั้นเติบโตได้ดีในเขตปริมณฑล อีกทั้งราคายังมากกว่ามื่อเปรียบเทียบกับราคาบ้าน โดยราคาทาวน์เฮ้าส์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ 3  จังหวัดปริมณฑล มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.5%

ดัชนีราคาคอนโดมิเนียม - ราคาคอนโดมิเนียมในแต่ละไตรมาสระหว่างช่วงปี 2558-2559 ถ้าหากมองจากกราฟในช่วงต้นปี 2558 จะเห็นว่าคอนโดมิเนียมในช่วงราคา 50,001-90,000 บาท/ตร.ม. เป็นคอนโดมิเนียมที่มีราคาดีที่สุด โดยหากเจาะตัวเลขของราคาคอนโดมิเนียมช่วง 50,001-90,000 บาท/ตร.ม. เฉพาะในช่วงปี 2558  มีดัชนีราคาเฉลี่ยถึง 119.6 จุดเลยทีเดียว โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาคอนโดมิเนียมเฉลี่ย 4.1% แต่การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเริ่มเปลี่ยนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 เมื่อคอนโดมิเนียมที่อยู่ในช่วงราคา 90,001-120,000 บาท/ตร.ม.นั้น มีดัชนีราคาที่ทะยานสูงขึ้นแซงหน้าดัชนีราคาคอนโดมิเนียมช่วง 50,001-90,000 บาท/ตร.ม. และก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่สี่ของปี 2559 นั้น เพิ่มสูงขึ้นที่สุดถึง 129.5 จุด จาก 122.2 จุดในไตรมาสสี่ ปี 2558 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาเฉลี่ย 6.1% นับว่าสูงกว่าราคาที่อยู่อาศัยแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์อย่างชัดเจน

ภาพรวมดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปี 2558-2559 ในช่วงปี 2558-2559 จะเห็นได้ว่าคอนโดมิเนียมเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตของดัชนีราคาสูงที่สุด เนื่องด้วยราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี การครอบครองที่อยู่อาศัยโดยเ้ฉพาะในเขตเมืองจึงนิยมคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ และทำให้ความสามารถในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์นั้นลดลง บวกกับความคุ้มค่าในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบนั้นมีน้่อย เพราะตอบโจทย์ประชากรในกลุ่มเล็กนั่นเอง อีกทั้งราคาของบ้านเดี่ยวนั้นขยับสูงขึ้นมาก ทำให้ทางเลือกของคนที่้ต้องการอยากจะครอบครองที่อยู่อาศัยแนวรายจึงเบี่ยงเบนไปทางทาวน์เฮ้า์ส์ ซึ่งมีราคาต่ำกว่ามากแต่ก็ยังให้ความรู้สึกอยู่อาศัยคล้ายบ้านเดี่ยวนั่นเอง -- เทอร์ร่า บีเคเค

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก