อสังหาริมทรัพย์เป็นของชิ้นใหญ่ การลงทุนกับบ้านจึงต้องการเงินทุนก้อนใหญ่ตามไปด้วย ซึ่งการลงทุนแบบฟลิปก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้เช่นกัน แม้จะเน้นการลงทุนระยะสั้นทำกำไรเร็ว แต่ผู้ทำฟลิปก็ต้องมีแหล่งทุนที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความคล่องตัวในการดำเนินการและโอกาสที่เหนือกว่าคู่แข่ง   
         เคล็ดลับข้อหนึ่งของการลงทุนแบบฟลิปให้ประสบผลสำเร็จ คือหลีกเลี่ยงการควักกระเป๋าตัวเองทั้งหมดมาลงทุน แต่ให้หาเงินจากแหล่งอื่นมาใช้ ซึ่งหลักๆ แล้ววิธีหาแหล่งทุนสำหรับการทำฟลิปในต่างประเทศ มีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือการใช้ออพชั่นและการกู้ยืม
option          ออพชั่นสำหรับทำฟลิป
          หากใครคุ้นเคยกับการลงทุนในตลาดหุ้น คงจะคุ้นเคยดีกับคำว่า “ออพชั่น” ที่หมายถึงสัญญาสิทธิในการซื้อขายภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งสำหรับอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างการลงทุนแบบออพชั่นที่เห็นได้ชัด คือการซื้อใบจองคอนโดมิเนียม
          เมื่อกล่าวถึงออพชั่นในการลงทุนหุ้นหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เป็นการคาดเดาถึงราคาในอนาคตที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ และหากคาดการณ์ผิดส่วนต่างที่จ่ายไปจะเท่ากับขาดทุน ในขณะที่ออพชั่นของอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงน้อยกว่านั้น เพราะเป็นการซื้อของที่ได้ของ
          ออพชั่นในอสังหาริมทรัพย์ คือ การทำสัญญาที่ระบุว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือแปลงใดแปลงหนึ่งในอนาคตโดยระบุราคาและเงื่อนไขด้านเวลาที่จะซื้อขายเอาไว้ ด้วยวิธีนี้คนซื้อจะได้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ด้วยราคาที่ต่ำกว่าปกติ ในกรณีคอนโดมิเนียมคือรอบ Pre - sale จะได้ราคาถูกที่สุด ผู้ซื้อสัญญาสิทธิสามารถจัดการกับอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ในระหว่างที่ยังมีสิทธิ์ตามสัญญา และไม่ต้องเสียดอกเบี้ย โดยจะขายต่อ รอซื้อเมื่อถึงกำหนดเวลา หรือจะทิ้งไว้เฉยๆ ให้หมดสัญญาก็ได้ ในขณะที่ผู้ขายสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า ออพชั่นที่ดีที่สุดมักได้จากการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย
          ข้อสังเกตสำหรับข้อนี้คือ ถ้าขายใบจองไม่ได้ในเวลาที่กำหนด ก็จะเสียเงินจองไปฟรีๆ การซื้อออพชั่นจึงเป็นเหมือนการเก็งกำไรมากกว่าการลงทุน ในปัจจุบันออพชั่นปรากฎออกมาในหลายรูปแบบ เช่น
          ออพชั่นแบบแท้จริง คือสัญญาที่สร้างขึ้นมาโดยตรงเพิ่อระบุสิทธิในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด มักจ่ายค่าออพชั่นเป็นเงินสดหรือของมีค่าอื่นๆ ก็ได้ และผู้ซื้อจะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าออพชั่นคืนได้ เพราะเป็นการทำสัญญาเพื่อมุ่งสู่การซื้อ          ออพชั่นในสัญญาจะซื้อจะขาย ออพชั่นประเภทนี้ไม่ถือเป็นออพชั่นที่แท้จริง แต่เป็นออพชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะง่ายและสะดวก ลักษณะเป็นการระบุเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ เป็นเหมือนเงินมัดจำ สามารถขอคืนได้           สัญญาเช่าพร้อมสิทธิในการซื้อหรือลีสออพชั่น (Lease Option) คือการเจรจาขอซื้อบ้านด้วยการเสนอขอเช่า คือขอเช่าบ้านไปก่อนเพื่อจะขอซื้อเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อครบกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่นิยมกำหนดไว้ที่ 3 ปี ผู้ซื้อจะได้บ้านโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเป็นค่าออพชั่น และราคาตลาดในอนาคตมักสูงกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ ณ ปัจจุบัน และผู้ขายจะมีคนช่วยรับภาระจัดการเรื่องต่างๆ ในบ้านแทน
         สำหรับข้อออพชั่นแท้จริงและออพชั่นในสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นออพชั่นที่พบเห็นได้ทั่วไปในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย แต่ออพชั่นแบบที่ 3 จะปรากฎในต่างประเทศมากกว่า
          กู้ยืมเพื่อใช้ในการทำฟลิป
          อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มีพลังมากพอสำหรับการปล่อยกู้ในวงเงินสูงสำหรับสถาบันการเงิน มีระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ยาวนาน และดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้ประเภทอื่น ดอกเบี้ยคือข้อเสียของแหล่งทุนประเภทนี้ แต่ด้วยระยะเวลาการลงทุนที่สั้นของการลงทุนแบบฟลิป จึงไม่เป็นภาระมากนัก หลักๆ แล้วการกู้ยืมมีอยู่สองประเภทคือแบบในระบบและแบบนอกระบบ
         การกู้ในระบบ คือการกู้โดยเลือกจากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน โดยใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ เป็นหลักประกัน มีขั้นตอนการขอสินเชื่อและผ่อนชำระต่างๆ กันไป สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก เตรียมตัวก่อนยื่นขอสินเชื่อ          การกู้นอกระบบ คือการกู้ยืมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ควรเป็นการกู้จากคนใกล้ชิด เพื่อป้องกันดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงและการถูกเอารัดเอาเปรียบรวมถึงการข่มขู่บังคับอย่างผิดกฎหมาย
         ควรระลึกไว้เสมอว่า การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง แม้การทำฟลิปจะมีความเสี่ยงน้อยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลย หากต้องกู้ยืมมาใช้ในการลงทุน ควรตัดสินใจให้รอบคอบ การทำฟลิปให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมีปัจจัยสำคัญ 3 อย่าง คือราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ขาย และผู้ซื้อต่อจากเรา โดยต้องลดความเสี่ยงด้วยการทำการตลาดล่วงหน้าให้มั่นใจก่อนว่ามีผู้ซื้อต่อแน่นนอน ซึ่งอาจจะทำควบคู่ไปกับการเจรจาต่อรองเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ได้

บทความโดย : TerraBKK.com