บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ อายุ 6 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธันวาคม 2557 (PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม และวันที่ 9 และ 11 – 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์


นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญและความผูกพันของนักลงทุนรายย่อยที่มีให้กับบริษัทมาโดยตลอด ตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program ที่ ปตท. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนรายย่อยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปีนี้ ปตท. ยังมีเงินสดคงเหลือในระดับเพียงพอ และยังไม่มีความต้องการใช้เงินทุนในขณะนี้ แต่เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้ลงทุนรายย่อย

 

ปตท. จึงเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคมและผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ครั้งนี้ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งนักลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมและนักลงทุน ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปรายใหม่ที่มีความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของปตท. อีกทั้งสนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก PTT Debenture Club อีกด้วย ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดนี้ได้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความแข็งแกร่งของบริษัท ปตท. ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนทุกท่านสำหรับความไว้วางใจที่มีให้แก่บริษัทเสมอมา โดยผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าการลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ดังคำกล่าวที่ว่า “Where your money works for you”


สาระน่าสนใจ

50 Top Rankings Company อัตรากำไรสุทธิ 9 เดือนโตโดดเด่น TerraBKK Research ได้จัดอันดับบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 อันดับแรก ที่มี อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงที่สุดและได้จัดอันดับหมวดอุตสหากรรม (Sector) ว่าอุตสาหกรรมไหนสามารถทำผลกำไรสุทธิได้สูงที่สุด ในช่วงหลังประกาศงบไตรมาสที่ 3 ครบแล้วทุกบริษัท การจัดอันดับจะทำให้นักลงทุนเห็นว่าบริษัทบริหารงานทำให้เกิดผลการดำเนินงานตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ และภาพประกอบจาก : cn-thai.co.th

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติมได้ที่ : www.TerraBKK.com

Facebook : TerraBKK Facebook

Google+ : TerraBKK Google+

Twitter : TerraBKK Twitter