ด้านเศรษฐกิจ : ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัญหาใหญ่ ขาดสภาพคล่องทางการตลาด หุ้นตก รายได้ของภาครัฐหดหาย ประชาชนไม่สามารถจ่ายภาษีได้ การกู้เงินเป็นเรื่องที่ต้องทำ และต้องสร้างกระบวนการผ่อนชำระที่เหมาะสมให้ประชาชน ธุรกิจการเกษตร การประมง พลังงาน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จะปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ทำความสะอาดขยายตัวอย่างมาก แต่อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างไม่ดี การวางแผนงานที่ดี และการเตรียมสร้างงาน จึงจะสร้างเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตได้

ด้านสังคม : Covid19 ระบาดหนัก คนตายจำนวนมาก สังคมแยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน สังคมแตกแยกอย่างเห็นได้ชัด เกิดแนวคิดใหม่ในการนำ บ ว ร มาใช้ ความร่วมมือของ บ้าน วัด และ โรงเรียน เป็นหนทางที่ถูกนำมาพูดคุยกัน และจะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาได้  คนฆ่าตัวตายมากขึ้นมาก  การจี้ปล้นมากมาย คนตกงานปัญหายาเสพติด มากมาย คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากมาย ทำให้สังคมถดถอย ต้องรีบสร้างขวัญกำลังใจ จิตสำนึกที่ดี สร้างงาน และสร้างบรรทัดฐานของสังคมใหม่

ด้านการเมือง : รัฐเกิดความสั่นคลอน การประท้วงเกิดขึ้น การรวมตัวของกลุ่มคน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เกิดทีมงานใหม่ในการสร้างชาติ และประเทศ

 

 

ธาตุน้ำ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 5 และ 6

สิงหาคม 2564 ไม่ดีนัก

ธาตุน้ำน้อย

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2485 2495 2505 2515  2525 2535  2545  2555

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

การทำงานเดินหน้าได้ แต่จะเหนื่อยขึ้น และต้องรับความผิดชอบมากขึ้น หากตั้งใจทำงานให้ดีจะส่งผลต่อการงานในอนาคต ทำให้ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญ การเงินต้องระมัดระวังใช้ให้พอดี มีโชคเป็นของฝากจากแดนไกล สุขภาพต้องระวัง ครอบครัวพูดคุยกันดี หาโอกาสช่วยคนป่วย  โควิด 19  จะได้รับความก้าวหน้าในการทำงาน ได้เลื่อนตำแหน่ง

ธาตุน้ำใหญ่

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2486 2496  2506 2516 2526  2536 2546  255

การงานดี ยังมีให้ทำ แต่เป็นงานเดิม ๆ ที่ทำอยู่ งานจะเหนื่อย ติดขัดบ้าง แต่ก็จะผ่านไปได้อย่างดี งานที่ทำจะได้รับการยอมรับ และสนับสนุนที่ดี การเงินยังพอขยับตัวได้ไม่อึดอัด สุขภาพถึงเวลาต้องหาหมอแล้ว ดูแลตัวเองดี ๆ มีโชคจากการเสี่ยงโชค การพูดคุยในครอบครัวสำคัญ ผู้ใหญ่จะให้โอกาสที่ดี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19  จะได้รับความก้าวหน้าในการทำงาน