เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City น่าจะเป็นคำที่ทุกๆคนคงคุ้นเคยและได้ยินกันตามสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลาย เพราะประเทศไทยกำลังเดินหน้าก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 แต่มีใครรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันเมืองหลวงหรือกรุงเทพของเราใกล้เคียงกับคำว่า Smart City มากแค่ไหน วันนี้ทาง Terrabkk จะมาพาทุกคนไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้กัน

          IESE Business School มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของสเปน ในเครือ University of Navarra ได้มีการทำการสำรวจเรื่องเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะหรือ IESE Citiesin Motion Index ประจำปี 2019 ได้มีการสำรวจกว่า 174 เมืองทั่วโลก ซึ่งเมืองที่ได้รับคะแนนมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ London - United Kingdom ได้คะแนนภาพรวมเต็ม 100 คะแนน รองลงมาคือ New York – USA ได้คะแนนภาพรวม 94.63 คะแนน เป็น 2 เมืองที่ได้รับการจัดอันดับจาก IESE Business School ให้เป็นเมืองอัจฉริยะแบบครบสมบูรณ์ ในส่วนของกรุงเทพถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 104 จาก 174 เมืองทั่วโลก ได้คะแนนภาพรวม 51.35 คะแนน ตกลงจากปี 2018 ที่ได้อันดับอยู่ที่ 90 ของโลก มีคะแนนภาพรวมอยู่ที่ 50.34 คะแนน ถึงแม้คะแนนภาพรวมของกรุงเทพจะดีขึ้นก็ตามที แต่ว่าอันดับกลับลดลง แสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาหลายๆประเทศให้ความสนใจและมีการพัฒนาการสร้างเมืองอัจฉริยะเป็นอย่างสูง

          แต่เมื่อมาพิจารณาลงลึกไปกว่านั้น IESE Cities in Motion Index ยังแจกแจงมิติที่ลึกขึ้นไปมากกว่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 9 มิติหลักๆ ได้แก่

  • เศรษฐกิจ
  • ทุนมนุษย์
  • ความสมานฉันท์ในสังคม
  • สิ่งแวดล้อม
  • ธรรมาภิบาล
  • การวางผังเมือง
  • การขยายงาน/บริการระหว่างประเทศ
  • เทคโนโลยี
  • ความคล่องตัวและการคมนาคมขนส่ง

          ผลปรากฏว่าไม่มีประเทศใดที่ได้อันดับที่ 1 ครบทุกมิติ แม้แต่เมืองที่ได้รับคะแนนมากที่สุดอันดับที่ 1 อย่าง London - United Kingdom ที่ได้คะแนนภาพรวมเต็ม 100 คะแนน ก็ไม่สามารถเป็นอันดับที่ 1 ในทุกมิติ

          ในส่วนของกรุงเทพเมื่อมาดูลงไปในแต่ละมิติได้ข้อสรุปว่า กรุงเทพ มีอันดับที่สูงที่สุดในมิติของการขยายงานบริการระหว่างประเทศ ที่ถูกจัดอันดับอยู่ที่ 23 ของโลก การวางผังเมืองอันดับที่ 30 ของโลก และเศรษฐกิจอันดับที่ 46 ของโลก ส่วนในมิติอื่นๆของกรุงเทพอยู่อันดับที่ 100 ขึ้นไป

          และเมื่อเทียบกับปี 2018 เราจะเห็นได้ว่ามีในหลายๆมิติที่กรุงเทพ มีอันดับที่เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาที่ดี และในหลายๆมิติเราก็มีอันดับที่ลดลง นั้นทำให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายๆด้านที่กรุงเทพ และประเทศไทยเองควรเร่งพัฒนาและปรับปรุง ควรให้ความสำคัญหากกรุงเทพและประเทศไทยจะก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

ข้อมูลเพิ่มเติมเมืองอัจฉริยะ 174 อันดับทั่วโลก