เจาะลึกประเทศจีน : เม็ดเงิน ODI จีน ขับเคลื่อนโลก เพื่อใคร?

 


             ไม่แปลกใจ หากตัวเลขการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Overseas Direct Investment: ODI) ของกลุ่มประเทศชั้นนำของโลก จะมีแนวโน้มลดลง จากผลกระทบภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน แต่สำหรับ “ประเทศจีน” ยังคงมีแนวโน้ม ODI เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ล่าสุดปี 2016 จีนได้กลายเป็นประเทศลงทุนข้ามชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก TerraBKK จับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Overseas Direct Investment: ODI) ของ ประเทศจีน รายละเอียดดังนี้

 

จีน ทุ่มเงินลงทุน แซงหน้าญี่ปุ่น ก้าวสู่ “เจ้าแห่งการลงทุนข้ามพรมแดน” รองจาก สหรัฐอเมริกา


             จากตัวเลขสถิติที่ผ่านมา 3 ประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) โดดเด่นที่สุด หนีไม่พ้น สหรัฐอเมริกา , ญี่ปุ่น และ จีน ลองย้อนกลับไปเมื่อ ปี 2008 เริ่มสังเกตเห็นความอ่อนแอของแนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศของญี่ปุ่น แต่สำหรับจีนกลับมีแนวโน้มการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปี 2016 จีนมีตัวเลขเงินลงทุน ODI สูงราว183.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แซงหน้าญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้ว

             จีนกำลังจะเป็น “เจ้าแห่งการลงทุนข้ามพรมแดน” ด้วยแนวโน้มการลงทุนต่างแดนแข็งแกร่งของจีน ปี 2016 จีนกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกด้านการลงทุน ODI แตะ 39.2% เป็นรองเพียง สหรัฐอเมริกา เท่านั้น จีนตั้งความหวังว่า บริษัทจีนจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการลงทุนข้ามพรมแดนและสร้างกิจกรรมทางธุรกิจในระดับโลก

 

 

จีน ทบทวน ODI เงินลงทุน ควรสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ


           นับจากวิกฤติการเงินและเศรษฐกิจจีน ปี 2008 หลายบริษัทสัญชาติจีนเริ่มตระหนักเห็นถึงความสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ต่างมองหาทรัพย์สินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศ เราจึงเริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนจีนกระจายไปทั่วโลก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการจัดสรรพอร์ตสินทรัพย์หรือการรักษามูลค่าเงิน “ภาคอสังหาริมทรัพย์” ดูจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการลงทุนและมีแนวโน้มเติบโตนับแต่นั้นเรื่อยมา

            ล่าสุดปี 2017 รัฐบาลจีน ประกาศข้อจำกัดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ODI ในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, โรงภาพยนตร์ธุรกิจบันเทิง และสปอร์ตคลับ เป็นต้น ขณะเดียวกัน กลับสนับสนุนความร่วมมือเข้าลงทุนใน ภาคผลิตสินค้าเทคโนโลยี, ภาคอุตสาหกรรมขั้นสูง และ ขยายการลงทุนในภาคบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและระบบโลจิสติกส์ นั้นก็เพื่อสอดรับนโยบายพัฒนายกระดับเศรษฐกิจประเทศจีนสู่ระดับสากล

 

กระแสเงิน ODI จีนเข้าไทยลดลง แต่อันดับกลับดีขึ้น อันดับ 4 ของภูมิภาค และ อันดับ 10 จาก 27ประเทศทั่วโลก

 

            จากสถิติ Net Overseas Direct Investment by Regions/Countries ปี 2016-2017 พบว่า ภาพรวม Net ODI ของจีนปี 2017 ลดลงราว 19.3% จากปีก่อน เม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่กว่า 69.5% เคลื่อนที่ไปสู่ภูมิภาคเอเชียเป็นหลักมาตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย 3 อันดับแรกในกลุ่มเอเชีย จะเป็น ฮ่องกง, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทย แม้ได้รับกระแสเงินลงทุน ODI จีนลงลด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมภูมิภาค กลับแซงหน้าประเทศเวียดนามและเกาหลีใต้ ประเทศไทยติดอันดับที่ 4 ของภูมิภาค และติดอันดับที่ 10 จาก 27 ประเทศใน 6 ทวีป

 

 

            ท้ายสุดแล้ว “จีน” ผู้วางตำแหน่งตนเองเป็น “ผู้ผลักดันการลงทุนระดับโลกครั้งใหม่” ไม่ว่าจะด้วยความเป็นประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจการผลิตและการค้าใหญ่ระดับโลก เป็นประเทศปลายทางรองรับเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ขณะเดียวกัน ก็เป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) เบอร์ใหญ่ของโลก ผลที่ได้รับ นอกจากการกระตุ้นการเติบโตการลงทุนทั่วโลกแล้ว จีนยังใช้โอกาสนี้มองหาทรัพยากรภายนอกที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศของจีน จึงไม่แปลกใจ หากการลงทุนของจีนจะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ รวมทั้ง ประเทศตามเส้นทาง Belt and Road Initiatives (BRI) เพื่อผลักดันกิจกรรมการลงทุนข้ามพรมแดน ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเป้าหมายสร้าง "รอบวัฏจักรเศรษฐกิจใหม่" ภายในประเทศ รวมทั้ง “กระบวนทัศน์ใหม่ของโลกาภิวัตน์” เพื่อยืนเป็นเบอร์ 1 ของโลก นั้นเอง ---TerraBKK.com

 

 

 

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก