ติดต่อลงโฆษณากับ TERRABKK เพื่อมุ่งตรงสู่กลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงพร้อมซื้ออสังหาฯ และสินทรัพย์อื่นที่ทวีมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้

กลุ่มผู้ใช้บริการของเราคือ ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาฯ และผู้สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้มีรายได้สูง โดยมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท สูงถึงร้อยละ 10 ผู้มีรายได้ 60,000 – 100,000 บาท ร้อยละ 35 และเป็นผู้มีวัยวุฒิ อายุ 25-50 ปี มากถึงร้อยละ 70 เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน


เข้าถึงผู้ชม 1.4 ล้านคน ภายในระยะเวลา 4 เดือน (กรกฏาคม - ตุลาคม 2557) มีพฤติกรรมการใช้งานต่อเนื่องดังนี้


อันดับ 1 ร้อยละ 55 รับข่าวสารข้อมูลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในการลงทุน และข่าวการเงินการลงทุนรายวัน
อันดับ 2 ร้อยละ 25 รับข่าวสารข้อมูลสาระบันเทิงรอบบ้านการดูแลรักษาบ้าน และการตกแต่งบ้าน
อันดับ 3 ร้อยละ 20 คือผู้ต้องการ ซื้อและเช่า อสังหาริมทรัพย์

เลือกซื้อตำแหน่ง Ads

Close